Français
English
Deutsch

Wenn Mauern erzählen könnten...

Das Haus Macquet blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis in die französische Revolution zurückreicht.

De Franse Revolutie

Vóór de invasie van de Franse legers onder leiding van Napoleon Bonaparte, behoorde het gebied hier tot het hertogdom Luxemburg. Met de komst van Napoleon werd het kanton St.Vith vervolgens ingedeeld bij het departement Ourthe met zetel in Luik en als het ware ondergeschikt gemaakt aan het arrondissement Malmedy. In de loop van deze beroering vestigde de familie Macquet, oorspronkelijk uit Libramont, zich in de streek. Dr. Franz Josef Macquet, die waarschijnlijk tussen 1760 en 1765 werd geboren, promoveerde in 1786 tot doctor in de geneeskunde aan de vermaarde universiteit van Leuven. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat Franz-Josef Macquet zich in St.Vith vestigde nadat hij zijn doctoraat in de geneeskunde had behaald.

Familie Macquet

De familie Macquet woonde in een statig huis in de Mühlenbachstrasse, vlak naast de parochiekerk in Saint Vith. Dit huis werd gebouwd in 1786 en heette “Haus Macquet” in Büchelstadt. Het tweede huis van Macquet, nu het POSTRELAIS, dateert volgens de bovendorpel van de deur uit 1779. Een document van de bisschop van Trier Josephus Clemens uit 1705 getuigt dat er toen al een kapel met een geestelijke in Oudler was tegenover het huis van Macquet. Vermoedelijk woonden de respectieve geestelijken in het huis Macquet, van wie dominee Schneiders zeker de meest opmerkelijke was.

Lekkernij

In de tijd van de Franse Revolutie hadden geestelijken het overal erg moeilijk. Missen mochten alleen gehouden worden in een stille kamer. Er werd toen een geheime gang gegraven tussen de kapel en het huis van Macquet. Op die manier kon de priester de mis opdragen in de kapel en onopgemerkt door de tunnel verdwijnen wanneer de Franse bezetters naderden. Deze tunnel werd in de jaren zestig door wegenbouw verwoest. De ingangen zijn echter nog steeds herkenbaar in de twee huizen van vandaag.

Poststation

Later deed het gebouw ook dienst als poststation, waar Josef Florent Macquet tot 1895 postmeester was. Hij stierf op 49-jarige leeftijd, zodat zijn broer Eugen Macquet vanaf dat moment het bestuur van het Oudler postkantoor op zich nam.

Marmeren bedrijf

Katharina Macquet-Gansen, echtgenote van Eugene, was het laatste lid van de familie Macquet. Na haar dood ging het huis aanvankelijk naar haar zuster, voordat haar dochter Juliane Ingenleuf-Küpper tot erfgename werd benoemd. Käthe Bantz-Ingenleuf erfde later het gebouw in Oudler. Haar man Felix richtte een marmerwerkplaats op waar nu de HOFLADEN is.

Kernrenovatie

Na de aankoop van het oude postkantoor in augustus 2016, zijn we in januari 2018 begonnen met uitgebreide bouwwerkzaamheden. Ons hoogste en voornaamste doel was het behoud van het oorspronkelijke karakter van het historische gebouw. Om dit tot zijn recht te laten komen, hebben wij ons voornamelijk gebaseerd op originele bouwmaterialen zoals graniet, hout en kalkpleister. De verworvenheden en eisen van de 21e eeuw zijn echter niet uit het oog verloren, bijvoorbeeld in de vorm van geïntegreerde thermische isolatie. Op het dak van de boerderijwinkel werd een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd om hernieuwbare energie op te wekken.

De boerderijwinkel

De boerderijwinkel staat in de eerste plaats voor de afzet van verse streekproducten, gaande van ovenverse bakkerijproducten tot de verkoop van seizoensfruit en -groenten. In overeenstemming met de trend van de tijd en vooral om onnodig plastic afval te vermijden, is een groot deel van de goederen ook onverpakt verkrijgbaar.

Naast zijn functie als contactpunt voor voedingsmiddelen nodigt de boerderijwinkel ook uit om te blijven hangen dankzij zijn gezellige sfeer. Heerlijk eten, koffie en gebak kan natuurlijk ook ter plaatse worden genuttigd. Daarnaast bieden wij ontbijt, lunch en een zondagse brunch.

× How can I help you?